[Skip to Content]

Regler

JCP fikk prisen som Årets eventbyrå 2018

Nå kan du registrere dere i konkurransen hvor vi skal feire De Beste innen event i Norge. Vi byr på en fantastisk dag og kveld!

HSMAI Eventprisene arrangeres torsdag 9. januar 2020 på Scandic Fornebu.

Innsendelse av bidrag

Det er enkelt å sende inn bidrag. Klikk på "send inn bidrag" i menylinjen på toppen. Det er mulig å starte et arbeid og lagre det som en kladd og dermed er det bare å logge inn igjen når du er klar for å fortsette arbeidet. Om du har spørsmål ta kontakt med Benedicte Gilroy Bøgh på bgb@hsmai.no

Merk deg at bekreftelsen på innsendte bidrag kan havne i spam. 

Frist for innsending: Snarest og senest innen onsdag 4. desember 2019

Har du spørsmål i forbindelse med registreringen, kontakt med Benedicte Gilroy Bøgh på bgb@hsmai.no

Kampanjen/aktiviteten som bidraget gjelder for må ha funnet sted i tidsrommet september 2018- 30. november 2019.

Priser

For hvert innsendte enkeltarbeid, er prisen kun kr. 1295,- for HSMAI-medlemmer, og kr. 1495,- for ikke-medlemmer. Faktura ettersendes, og må betales i god tid før juryeringen.

Bidrag som sendes inn i feil kategori

Juryen har rett til å flytte feilsendte arbeider fra én kategori til en annen, og vil i det lengste bestrebe seg på å finne en alternativ kategori. Så langt det er praktisk mulig, vil innsender bli kontaktet, for selv å avgjøre om man ønsker å flytte arbeidet til riktig kategori. I kategorier som ikke er definert som kampanjekategorier, vil det juryeres både enkeltarbeider og kampanjer i samme kategori. Er du i tvil om hvilken kategori arbeidet hører under, kontakt HSMAI i god tid før innsendelse.

Opphavsrett

Det kreves at bedriften som sender inn bidrag, har opphavsrett eller rett til gjenbruk av bidragene. HSMAI vil ikke stå ansvarlig for misbruk av opphavsrett.

Bruk av arbeidene i etterkant

HSMAI forbeholder seg retten til å benytte alle premierte arbeider i markedsføringsøyemed, og i forbindelse med omtale av arrangementet og konkurransen.

HSMAI ønsker dere lykke til i konkurransen!

 

Trykk her for å sende inn bidrag!