[Skip to Content]

Regler

Nå kan du registrere dere i konkurransen hvor vi skal feire De Beste innen event i Norge. Vi byr på en fantastisk kveld, hvor feiring, mat og underholdning står i fokus

HSMAI Eventprisene arrangeres på Grand Hotel i Oslo mandag 9. oktober 2017.

Nytt system for innsendelse av bidrag

HSMAI har investert i et nytt system som vi mener er veldig bra. For å sende inn bidrag må du først lage deg en profil. Dette kan du gjøre ved å trykke på "send inn bidrag" i menylinjen på toppen. Det er mulig å starte et arbeid og lagre det som en kladd og dermed er det bare å logge inn igjen når du er klar for å fortsette arbeidet. Om du har spørsmål ta kontakt med Benedicte på bgb@hsmai.no

Registrering av arbeider

Har du spørsmål i forbindelse med registreringen, kontakt Benedicte i HSMAI på e-post bgb@hsmai.no. 

Bidrag må sendes inn snarest og senest innen onsdag 20. september 2017! 

Du kan melde deg på aktiviteter som har foregått i perioden fra september 2016 til september 2017.

Arbeider som sendes inn i feil kategori

Juryen har rett til å flytte feilsendte arbeider fra én kategori til en annen, og vil i det lengste bestrebe seg på å finne en alternativ kategori. Så langt det er praktisk mulig, vil innsender bli kontaktet, for selv å avgjøre om man ønsker å flytte arbeidet til riktig kategori. I kategorier som ikke er definert som kampanjekategorier, vil det juryeres både enkeltarbeider og kampanjer i samme kategori. Er du i tvil om hvilken kategori arbeidet hører under, kontakt HSMAI i god tid før innsendelse.

Opphavsrett

Det kreves at bedriften som sender inn bidrag, har opphavsrett eller rett til gjenbruk av bidragene. HSMAI vil ikke stå ansvarlig for misbruk av opphavsrett.

Bruk av arbeidene i etterkant

HSMAI forbeholder seg retten til å benytte alle premierte arbeider i markedsføringsøyemed, og i forbindelse med omtale av arrangementet og konkurransen.

HSMAI ønsker dere lykke til i konkurransen!