[Skip to Content]

Kategoriene

Katarina Flatland gjorde stor entré på HSMAI Awards 2018, inspirert av Petter Stordalen, ifølge henne selv

Beste hospitality-event: Prisen går til den som har gjennomført det beste relasjonsbyggende eventet for én eller flere av sine interessegrupper, i forbindelse med et stort event.

Beste konferanse: For alle faglige konferanser som samler ansatte, bransjer, medlemmer o.l. hvor det faglige programmet står sentralt.

Beste kundearrangement: Til den som bygger nærhet til kunden, og motiverer til samskapning

Beste PR-event: Til den som skaper omfattende publisitet rundt arrangementet, og har hatt en strategi med det som mål. Event som strategisk verktøy.

Beste salgs- eller promoevent: Til den som fremmer produkter og tjenester i en eventkontekst og kan dokumentere økt salg.

Beste event + IMC: For den som demonstrerer bruk av event som hovedstrategi, som en del av en integrert markedskommunikasjon.

Beste kulturevent: For den som fremmer én eller flere viktige kulturdimensjoner i samfunnet, og gjør kultur tilgjengelig for folk.

Beste destinasjonsutviklings-event: Til den som har utviklet og markedsført et event som blir kilden til historiefortellingen om destinasjonen og når ut til flere enn deltakerne på eventet.

Beste eksterne event: Til den som bruker event som et påvirknings- og opplevelses verktøy i samfunnet eller i marked for å skape verdier for en eller flere interessegrupper.

Beste interne event: Til det eventet som bidrar til å styrke organisatoriske og individuelle drivere (som for eksempel organisasjonskultur, humankapital, kulturbygging, jobbtilfredshet og motivasjon) og som kan dokumentere at målsetting med eventet overfor de ansatte ble nådd.

Beste adventure tourism event: Til den som har utviklet, planlagt og gjennomført det beste eventyrlige turisteventet.

Beste eventbyrå: Dette er hoved utmerkelsen. Denne prestisjetunge prisen gis av juryen til den klassevinneren som utmerker seg spesielt i én eller flere kategorier. Vinneren må befinne seg på et høyt profesjonelt nivå, og ha markedsføring solid forankret i bedriftens filosofi. Det er ikke antall gull i de ulike kategoriene som nødvendigvis kvalifiserer for denne prisen, men juryens samlede vurdering av kandidatens strategiske og gjennomførte satsing på kvalitativ markedsføring, der innsatsfaktorer, som modighet, langsiktighet, gjennomtenkt budskap og høy kreativ verdi, har skapt et resultat juryen vil premiere. Hvilket budsjett som ligger bak det som skal presenteres, er underordnet.

Hvert gullbidrag er kandidat til Årets Eventbryrå

Frist for innsending: Snarest og senest innen onsdag 4. desember 2019

Bidrag må sendes inn snarest og senest innen Onsdag 4. desember 2019! 

Kampanjen/aktiviteten som bidraget gjelder for må ha funnet sted i tidsrommet september 2018- 30. november 2019.

Få frem følgende i hver kategorien du melder dere på i:

  • Hvilket utgangspunkt hadde dere?
  • Hvilke tiltak gjorde dere?
  • Hva slags resultat oppnådde dere?

Trykk her for å sende inn bidrag!