[Skip to Content]

Kategoriene:

Beste adventure tourism event: Til den som har utviklet, planlagt og gjennomført det beste eventyrlige turisteventet.

Beste hospitality-event: Prisen går til den som har gjennomført det beste relasjonsbyggende «tilleggseventet» for én eller flere av sine interessegrupper, i forbindelse med et stort event.

Beste konferanse: For alle konferanser som samler ansatte, bransjer, medlemmer o.l. (deles ut til byrå og kunde).

Beste kundearrangement: Til den som bygger nærhet til kunden, og motiverer (deles ut til byrå og kunde).

Beste PR-event: Til den som skaper omfattende publisitet rundt arrangementet, og har hatt en strategi med det som mål. Event som strategisk verktøy (deles ut til byrå og kunde).

Beste salgs- eller promoevent: Til den som fremmer produkter og tjenester i en eventkontekst (deles ut til byrå og kunde).

Beste event + IMC: For den som demonstrerer bruk av event som et strategisk element i integrert markedskommunikasjon.

Beste kulturevent: For den som fremmer én eller flere viktige kulturdimensjoner i samfunnet, og gjør kulturdimensjoner tilgjengelig for folk.

Beste destinasjonsutviklings-event: Til den som har utviklet, informert om og markedsført et helshetlig tilbud om service, aktiviteter og attraksjoner i destinasjonen.

Beste eventinnovatør: For den som, innenfor sitt virksomhetsområde, benytter en serie med eventer med ulike temaer og vinklinger som en strategi for å styrke egen merkevare og forretning.

Beste samfunnsnyttige: Til den som inspirerer og fremmer toleranse, respekt og viktigheten av et inkluderende samfunn.

Beste event: (to priser: Beste interne event og Beste eksterne event).

Bidrag må sendes inn snarest og senest innen onsdag 20. september 2017! 

Du kan melde deg på aktiviteter som har foregått i perioden fra september 2016 til september 2017.

 

Få frem følgende i hver kategorien du melder dere på i:

  • Hvilket utgangspunkt hadde dere?
  • Hvilke tiltak gjorde dere?
  • Hva slags resultat oppnådde dere?

 

Bransjens egne favoritter

I tillegg nominerer møte- og eventbransjen sine egne favoritter til de såkalte Bransjeprisene. Dette vil gjøres gjennom egen undersøkelse og bidrag for dette kan ikke sendes inn.

Beste storarena: For hoteller, restauranter, museer, gjestehus, puber/barer, kongress-, konferanse- eller messesentre, og andre vertskap med kapasitet for mer enn 401 deltagere.

Beste intimarena: For hoteller, restauranter, museer, gjestehus, puber/barer, kongress-, konferanse- eller messesentre, og andre vertskap med kapasitet for inntil 400 deltagere.

Beste eventleverandør: Dette er en tjenesteyter, underleverandør eller samarbeidspartner til eventbyrå, som er alt fra lyd, lys, logistikk, catering, underholdning, kunnskap og sikkerhet, til dekor etc.

Beste eventbyrå: Ethvert selskap som produserer og administrerer events på oppdrag.

Generelt: Hvert år vil det også vurderes om det skal deles ut pris til Beste nykommer.