[Skip to Content]

Kategoriene

Beste hospitality-event: Prisen går til den som har gjennomført det beste relasjonsbyggende eventet for én eller flere av sine interessegrupper, i forbindelse med et stort event.

Beste konferanse: For alle faglige konferanser som samler ansatte, bransjer, medlemmer o.l. hvor det faglige programmet står sentralt.

Beste kundearrangement: Til den som bygger nærhet til kunden, og motiverer til samskapning

Beste PR-event: Til den som skaper omfattende publisitet rundt arrangementet, og har hatt en strategi med det som mål. Event som strategisk verktøy.

Beste salgs- eller promoevent: Til den som fremmer produkter og tjenester i en eventkontekst og kan dokumentere økt salg.

Beste event + IMC: For den som demonstrerer bruk av event som hovedstrategi, som en del av en integrert markedskommunikasjon.

Beste kulturevent: For den som fremmer én eller flere viktige kulturdimensjoner i samfunnet, og gjør kultur tilgjengelig for folk.

Beste destinasjonsutviklings-event: Til den som har utviklet og markedsført et event som blir kilden til historiefortellingen om destinasjonen og når ut til flere enn deltakerne på eventet.

Beste eksterne event: Til den som bruker event som et påvirknings- og opplevelses verktøy i samfunnet eller i marked for å skape verdier for en eller flere interessegrupper.

Beste interne event: Til det eventet som bidrar til å styrke organisatoriske og individuelle drivere (som for eksempel organisasjonskultur, humankapital, kulturbygging, jobbtilfredshet og motivasjon) og som kan dokumentere at målsetting med eventet overfor de ansatte ble nådd.

Beste adventure tourism event: Til den som har utviklet, planlagt og gjennomført det beste eventyrlige turisteventet.

Beste eventbyrå: Ethvert selskap som produserer og administrerer events på oppdrag.

Frist for innsending: Mandag 26. november 2018 

Bidrag må sendes inn snarest og senest innen mandag 26. november 2018! 

Kampanjen/aktiviteten som bidraget gjelder for må ha funnet sted i tidsrommet september 2017- oktober 2018.

Få frem følgende i hver kategorien du melder dere på i:

  • Hvilket utgangspunkt hadde dere?
  • Hvilke tiltak gjorde dere?
  • Hva slags resultat oppnådde dere?

Bransjens egne favoritter

I tillegg nominerer møte- og eventbransjen sine egne favoritter til de såkalte Bransjeprisene. Dette vil gjøres gjennom egen undersøkelse og bidrag for dette kan ikke sendes inn.

Beste storarena: For hoteller, restauranter, museer, gjestehus, puber/barer, kongress-, konferanse- eller messesentre, og andre vertskap med kapasitet for mer enn 401 deltagere.

Beste intimarena: For hoteller, restauranter, museer, gjestehus, puber/barer, kongress-, konferanse- eller messesentre, og andre vertskap med kapasitet for inntil 400 deltagere.

Beste eventleverandør: Dette er en tjenesteyter, underleverandør eller samarbeidspartner til eventbyrå, som er alt fra lyd, lys, logistikk, catering, underholdning, kunnskap og sikkerhet, til dekor etc.

Generelt: Hvert år vil det også vurderes om det skal deles ut pris til Beste nykommer.